Botnlia Eneboliger
Aasen Boligfelt
Gunnilåra eiendom

Andre tilretteleggere av boligtomter i Selbu

Living – Et sted å være

Investering og forvaltning av bolig, fritid og næringseiendommer. Verdigrunnlaget skal være basert på arbeidsglede, ærlighet, «stå-på-vilje» og kunnskapsbasert utvikling.

Living eiendom har nå 10 eksklusive eneboligtomter klare for salg på toppen av Mebonden.

Les mer på www.botnboligfelt.no.

Living Eiendom


Gunnilåra

Gunnilåra Eiendom AS er en lokal utbygger med sterke røtter i Selbu. Her tegnes og bygges tradisjonelle og moderne boenheter som skal passe for generasjoner.

Gunnilåra Eiendom


Åsen Boligfelt

Åsen Boligfelt ligger like ved Selbu sentrum, kun 35 min fra Trondheim Lufthavn Værnes, 1 time fra Trondheim og 2 timer fra Røros. Feltet består av 13 boligtomter, hvorav 5 av tomtene er godt egnet for boliger med sokkel.

Åsen Boligfelt