Vinnere av gavekort – Bolystundersøkelsen

Bolystundersøkelsen er gjennomført, og vi trukket de heldige vinnerne av gavekort fra Selbusporten.

Lene Hårstad
Christian Smith-Raaen
John Skogan

Vinnerne får premie i posten.

 

Og til alle som har svart: Tusen takk for hjelpa!