Utsikt over Selbusjøen. Foto: Marius Rua

Selbu Tomteselskap AS skifter navn til Selbu Vekst AS

Ved generalforsamling 29.4.2016 ble det besluttet at Selbu Tomteselskap AS skifter navn til Selbu Vekst AS.

Selskapets vedtekter er endret på noen sentrale punkter, slik at selskapet er mer tilpasset de utfordringer og muligheter som ligger i å delta i å utvikle “Selbusamfunnet” framover.

Navneskiftet og justering av formål, er et resultat av prosess og konklusjoner i blant annet Samfunnsutviklingsprosjektet” som har vært sentral i en prosess initiert av Selbu kommune gjennom vinteren 2016.

Selbu Vekst AS vil fortsatt stå sentralt i BoiSelbu og boligutvikling i Selbu framover, men endringen i formålet gir nye muligheter for å bruke ressurser på den totale samfunnsutviklingen i kommunen, som levekår, næringsliv og jobb.

Selbu Vekst AS og BoiSelbu vil som planlagt etablere “base” i de nye lokalene i Coop bygget i løpet av juni 2016.

Her er litt fra de nye vedtekter/formål:

Selbu Vekst AS skal være et lokalt utviklingsselskap som gjennom ulike prosjekter arbeider for å styrke Selbusamfunnet som attraktivt bo og arbeidsområde.

Selbu Vekst AS eies av Selbu kommune (24 %), Selbu Sparebank (38 %) og Selbu Energiverk AS (38 %), og skal arbeide gjennom tiltak som blir initiert av eierne eller som er naturlig for å oppnå utvikling av Selbusamfunnet.

Eierne ønsker med endringene å styrke samarbeidet mellom lokale aktører i ulike sektorer og bransjer kommunen.
Hvilke prosjekt og tiltak som skal kjøres og utvikles vil variere etter hva en til enhver tid ser som mest aktuell, men målsettingen er at alle prosjekt skal føre til engasjement og positiv utvikling.