Selbu Tomteselskap AS / BoiSelbu – etableres i felles lokaler

Selbu Tomteselskap har inngått leieavtale om å leie lokaler sentralt i Coop bygget sentralt i Selbu sentrum.

Under slagordet «I selbu er det smart å bo og godt å leve», er målsettingen å etablere et felles møtested, utstillingsområde og arbeidsplasser hvor Selbu og det mangfoldige tomte og botilbudet i kommunen kan frontes og selges på en best mulig måte.

Vi håper at vi med en sentral og godt synlig plassering kan samle flere sentrale områder i forhold til utvikling av Selbu, som rådgivning og salg knyttet til tomteutvikling, boligbygging, eiendomsformidling, juridiske tjenester for både tomteutviklere, husentreprenører og ikke minst besøkende og potensielle kjøpere og boligbyggere.

Dette organiserer vi ved at daglig leder i Selbu Tomteselskap, samt advokat og megler m.fl. vil ha kontorarbeidsplass i tilknytning til lokalene.

Her samler vi et godt og solid utvalg av lokale tilbydere i Selbu, dvs. en boltreplass for utvikling av bygda med hovedfokus på at Selbu skal framstå som en attraktiv kommune å bo og være i.

BoiSelbu vil disponere ca. 100 m2 rett ovenfor kasseområdet til Coop Prix, og vi regner med å være på plass i de nye lokalene i løpet av april/mai 2016.