«Glad som Selbygg» – ny facebook side for Selbu

Det gjennomføres for tiden et stort og omfattende «samfunnsutviklingsprosjekt» i Selbu. Grunnlaget er Selbu kommunes samfunnsplan om minimum 0,5 % årlig folketallsøkning.

Hovedmålsettingen er å forsterke «lykkelandsbegrepet» og hva som er det beste for Selbu gjennom at :

Selbu skal framstå som en attraktiv kommune å bo og være i gjennom

  • Hvordan vi snakker om og med noen om Selbu
  • Lyst til å besøke og oppleve noe i Selbu
  • Å få noen til å flytte til Selbu
  • Bli boende i Selbu

Totalt har neste 40 deltakere vært samlet i ulike workshop’s siden januar 2016, for å jobbe med de sentrale elementer og mulige tiltak for viderutvikle og sikre Selbu’s status som «Lykkelandet». Deltakerne har vært sentrale politikere og administrasjon i Selbu kommune, representanter fra kultur og fritid, bank og øvrig næringsliv, næringsforening, tomte- og boligutvikling, utdanning m.fl.

«Glad som Selbygg» handler primært om å bygge opp et godt omdømme gjennom en moderne og god kommunikasjon i forhold til å realisere de «glade saker og opplevelser» som underbygger målsettingen om at Selbu skal framstå som et sted det er «Smart å bo og godt å være».

Glad som Selbygg på Facebook