Drømmer du om å kjøpe eller bygge bolig

Finn ut hvor du står i forhold til lån og eventuell mellomfinansiering. BoiSelbu samarbeider med Selbu Sparebank. Vårt felles mål er å tilrettelegge for deg som ønsker å kjøpe eller bygge bolig i Selbu, slik at boligdrømmen kan realiseres så enkelt og effektivt som mulig.

Banken er din aller viktigst støttespiller i prosessen med kjøp og salg av bolig. Mange er usikre på hvordan de skal gå fram i forhold til finansiering og gjennomføring av boligdrømmen. Bruk derfor banken til å legge en plan. Gjennom samarbeidsavtalen mellom Selbu Sparebank og BoiSelbu stiller banken med to erfarne kunderådgiverne, Bente Almli Dyrdal og Astrid Jensen. Med sin lokalkunnskap og gjennom gode rådgivningsprosesser kan de hjelpe deg å sette opp en god og helhetlig plan for boligdrømmen og din økonomi.

Mange boligkjøpere er redde for å kjøpe katta i sekken, og trenger bekreftelser på at valgene de gjør er rette. En nær relasjon til banken gjør prosessen trygg og enkel.

– Slik starter du prosessen

Få på plass kriteriene for hva en ny bolig skal oppfylle. De aller fleste ender opp med en ganske lang ønskeliste.

– Ta kontakt med oss i BoiSelbu

Det kan det ta tid å finne den rette tomten og boligen. Sammen med deg og evt. husleverandøren kan vi hjelpe deg med å finne den rette tomten for boligdrømmen din. Vi kan hjelpe deg i forhold til hva som finnes av tilbud og muligheter i Selbu, eller tipse deg om boligprosjekter som vi vet er på gang.

– Hva bør jeg vurdere for at valget av bosted og bolig skal oppleves som smart å bo og godt å leve i ?

Skole- og fritidstilbud for barna er viktig for mange. Noen søker seg bevisst til bosteder som er kjent for å ha gode skole og fritidstilbud. Det er også veldig viktig med avstand til skole og barnehage, og at veien dit er trygg.

Trygg vei står høyt på ønskelisten til veldig mange. Dette er viktigere for folk enn politikerne er klar over. Når det bygges en ny skole eller en skole legges ned, ser vi raskt en forflytning i interesse.

Nesten like viktig som trygghet er tid.

Transportmuligheter og reisetid til og fra jobb er i mange tilfeller helt avgjørende for hvor man velger å bosette seg.

Unge mennesker tenker annerledes enn godt voksne boligkjøpere og boligbyggere. Fellesnevner er at de fleste er rådville og synes det er mange vanskelige valg. Still deg selv ett eneste spørsmål: «Hva må til for at hverdagen skal flyte best mulig?»