2 tomter ledig

Pris fra kr 200.000,-
Tomt nr 1 og 6 (festetomter)
1: Østvendt tomt, noe skrånende. Tilpasset sokkel.
6: Østvendt tomt, noe skrånende. Tilpasset sokkel.
.
Kort avstand til Innbygda barnehage.

KAMPANJEPRIS*
100.000.-

Interessert? Kontakt Oss

Tilbake til oversikt