KUN 1 TOMT LEDIG (nr 13) Tomt nr 20 og 21 er solgt

Pris kr 250.000,-
13: Nordvendt tomt. Kommunal veg på søndre side, noe bratt tomt.
20: Nordvendt tomt . Kommunal veg på nordre og østre side, noe bratt tomt. (solgt)
21: Nordvendt tomt. Kommunal veg på østre og søndre side, noe bratt tomt. (solgt)
Tomtene 20 og 21 kan sammenføyes for å få en arronderingmessig god tomt
.Øverbygda barnehage ligger i nærområdet.

 

KAMPANJEPRIS*
200.000,-

 

Interessert? Kontakt Oss

Tilbake til oversikt