Gjelhaugen boligfelt
Foto: iStockphoto

5 ledige tomter

Priser fra kr 400.000,- til 500.000,-

Boligfeltet ligger ca 7 km sør/sør-øst for Selbu sentrum. Det er ca 1.5 km til barnehage, og ca 3 km til barneskole. Flott utfartsterreng i umiddelbar nærhet med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Tomteområdet ligger i en vestvendt skråning med fin utsikt over Øverbygda – og mot Selbusjøen.

  • Boligfeltet har 8 tomter med en størrelse på ca 1 200 m2 og de fleste egner seg til bolig med sokkel.
  • Vei / Vann / Avløp / El er ført inn på tomtene.
  • Boligene knyttes til privat veg som fra før har tilknytning fra 9 boenheter.
  • Vann- og avløpsanlegg overtas av kommunen når utbyggingen er ferdigstilt.

 

Prosjektets nettside

Interessert? Kontakt Oss

Tilbake til oversikt