Situasjonskart Overvik
Fiske i Selbusjøen. Foto: Marius Rua
Foto: Marius Rua
Vassing i Selbusjøen. Foto: Marius Rua

6 ledige tomter

Pris kr 250.000,- 
Tomt nr 23, 27, 28, 32, 33 og 34
23: Utsiktstomt, kommunal veg på østre side.
27: Vestvendt tomt, noe bratt. Privat veg på østre side.
28: Vestvendt tomt, noe bratt. Privat veg på østre side. Liten tomt.
32, 33, 34: Østvendte tomter, kommunal veg på vestre side, jordbruksareal på østre. Tomt 32 har lekeareal på søndre side.
.
Selbu har i dag barnehageavdelinger plassert 6 steder i Selbu.

Interessert? Kontakt Oss

Tilbake til oversikt