Venstre: situasjonskart Moslet. Høyre: Elvefiske i Selbu. Foto: Marius Rua
Mosletta boligfelt

3 tomter ledig

Pris kr 250.000,-
13: Nordvendt tomt. Kommunal veg på søndre side, noe bratt tomt.
20: Nordvendt tomt . Kommunal veg på nordre og østre side, noe bratt tomt.
21: Nordvendt tomt. Kommunal veg på østre og søndre side, noe bratt tomt.
Tomtene 20 og 21 kan sammenføyes for å få en arronderingmessig god tomt
.
Øverbygda barnehage ligger i nærområdet. Selbu har i dag barnehageavdelinger plassert 6 steder i Selbu.

Interessert? Kontakt Oss

Tilbake til oversikt