Kyllo situasjonskart
Kyllo boligfelt

4 tomter ledig

Pris kr 350.000,-
Tomt nr 1, 2, 7 og 10
1: Sørvendt tomt. Kommunal veg på vestre, nordre og østre side.
2: Sørvendt tomt. Kommunal veg på østre og vestre side.
7: Sørøstvendt tomt. Kommunal veg på sørøstre side, gangveg på sørvestre side og lekeplass på nordvestre side.
10: Sørvestvendt tomt, noe bratt (sokkeltomt). Privat veg på nordøstre side.
.
Selbu har i dag barnehageavdelinger plassert 6 steder i Selbu, deriblant en i Øverbygda hvor Kyllo boligfelt ligger.

Interessert? Kontakt Oss

Tilbake til oversikt